Bad voting tech is ruining US elections

  ਦ੍ਰਿਸ਼ 80,480

The Verge

11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ

The Iowa Caucuses kicked off the Democratic primary on February 3, 2020 -- but because of a bad app, it took days to report results. It’s a bad sign for 2020, and a look at just how fragile our election infrastructure has gotten -- but the problem is even bigger than you think.
Learn more: bit.ly/2GXHlRm
Subscribe: goo.gl/G5RXGs
Like The Verge on Facebook: goo.gl/2P1aGc
Follow on Twitter: goo.gl/XTWX61
Follow on Instagram: goo.gl/7ZeLvX
Why'd You Push That Button Podcast: pod.link/1295289748
The Vergecast Podcast: pod.link/430333725
More about our podcasts: www.theverge.com/podcasts
Read More: www.theverge.com
Community guidelines: bit.ly/2D0hlAv
Wallpapers from The Verge: bit.ly/2xQXYJr
Subscribe to Verge Science on PApost, a new home base for our explorations into the future of science: bit.ly/2FqJZMl

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
The Verge
The Verge 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Are you registered to vote?
Dwikky
Dwikky 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Atharva Vaidya Joe Biden, bruh.
glaco
glaco 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
“This may sound like a crazy conspiracy theory but” _proceeds to say how this issue is caused by people in power colluding to further their private interests_ . You just described the literal definition of a conspiracy. Stop using buzzwords that you don’t understand. Saying that nothing is a conspiracy and that everything is a conspiracy is the exact same argument separated only by degree.
Lucas Zhu
Lucas Zhu 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I'm a kid, doofus.
Mike Gustafson
Mike Gustafson 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Haven't missed any election -- local, state, national -- since I was old enough to vote. If you don't vote, don't whine...! 🤷‍♂️
Dr Money Gaming
Dr Money Gaming 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Registered in a Swing state as an independent
Holli Wood
Holli Wood 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This was a Democrat App, paid for and developed by the Iowa Democrat Party. Shadow Inc is owned by Democrats, related to elected Democrat Officials, endorsed by Democrat politicians. Don't blame the techies, blame the Democrats for insisting on how they wanted it to work.
Dimitris
Dimitris 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
the america of google and silicon valley cannot even nail down a voting platform?? 😂
Lian T
Lian T 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
NSA should create Online Voting website/App so citizens can vote from anywhere, and live broadcast results. Its easier and safer from being hacked.
Charlotte Rouillon
Charlotte Rouillon 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Trump’s 2016 election is not proof of Russia’s or any other entity’s interference, but proof that the deepstate’s social engineering and other psy ops, just, don’t work! And THAT’s their real problem............. THAT, precisely, is what the ‘international coalition’, deepstate and totalitarian europeists, are in denial of!
I Ing
I Ing 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Democrat incompetence and stupidity is ruining US elections.
Michael Alber
Michael Alber 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Probably went to the lowest bidder seeing that's how government usually works for software
pahul gill
pahul gill 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Bernie WON Iowa
Elliemae Clampett
Elliemae Clampett 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
the clinton-funded, buttigeig-owned 'shadow' app worked exactly the way it was programmed to work; with a temporal glitch designed to stop reporting in order to curb bernie's enthusiasm. clinton and the establishment hate bernie and will do anything, and i mean anything, to stop sanders. buttigeig is the clinton-owned deep-state manchurian candidate for sure. a corporate tool for the establishment and will do what he is told.
aaron silverman
aaron silverman 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Not true about the need to create a national Election Day. Almost EVERY STATE HOLDS EARLY ELECTIONS FOR OVER A WEEK!!!!!!! INCLUDING OVER WEEKENDS!!! DO UR RESEARCH!!!!!
SM
SM 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Before we discuss automatic voter registration and public holidays -- how about asking why we need an app in the first place to report election results. Because we can? Because it's new or modern? It seems to me that a robust system of pen, paper and telephone combined with redundancy and verification can work rather well in both a caucus in a state like Iowa. One thing is for sure -- you shouldn't have a single source of failure (like an app that is essential for reporting results).
AppleDJack
AppleDJack 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Who thinks it’s impossible to hack an app is more gullible than a 5 year old and dumber than a bag of nails
b. ho
b. ho 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
It is reported that the results are complete and reported but go to Iowa Democrat Party web page and select caucus result tab: ooops, error 404, not found. So what are those results again???
Tyler
Tyler 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
We need paper ballots & count them publicly. Do not let the DNC have exclusive oversight of the vote counting!!
Hucking Fell
Hucking Fell 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Most likely diversity was a major factor when selecting their software developers for that app LOL
Dinner with Franklin
Dinner with Franklin 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Good explanation. Thank you
Make It Rain Enterprise
Make It Rain Enterprise 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Woke
M E P R
M E P R 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
60k!!! Hahaha....that would buy you about 3 weeks development time (3 fte's) for the consultancy I work for
Claxiux
Claxiux 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Funny how these “errors” are only ever in the establishment’s favour...
Ghostie
Ghostie 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
There's nothing more american than voter suppression lol.... few ballot machines/voting places, unregistering people under the guise of 'preventing voter fraud', and overall making the process extremely difficult and tedious is just the new version of those old literacy tests or 'only land owners can vote' rules
Julian Saliani
Julian Saliani 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The fact that a large majority of voter purging/gerrymandering/anti-democracy policies come from Republicans, yet videos like these don’t call that out explicitly, is a sincere disservice. Saying “people in power don’t want you to vote” makes people think the entire government doesn’t want them to vote, when in reality it’s one political party that’s straight up anti-democracy.
Michael Dyer
Michael Dyer 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
No conspiracy.... Company called shadow .. Ex Clintonites... large Cheatin' Pete contribution? Really. Crazy conspiracy? I think not. It's all so dodgy
Alex S
Alex S 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
"Needs federal founding!" Thats not the cure for incompetence.
Alex S
Alex S 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The DNC can't acomplish an internal election but they want to run the healthcare system.
CF542
CF542 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
It’s refreshing to hear analysis without personal commentary.
Samuël Visser
Samuël Visser 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Here’s ‘the big picture’: dems don’t know how to run things. It’s easy
trung nguyen hoang
trung nguyen hoang 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The real world is not that easy
eric vulgate
eric vulgate 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
the problem being sanders was winning.
Huy Petrovich
Huy Petrovich 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Voting over mail y'all
andrew apperley
andrew apperley 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
So Microsoft made you an app for 1 million dollars in 2016....why did you go ahead and make a new app and only think you needed to spend 60K?
Justin DeMatteo
Justin DeMatteo 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
You should be required to provide identification to vote.
hatchnhatch
hatchnhatch 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
It's not just the mess caused by unripe tech. The U.S. system in general is soooo weird!
Eein Fredrickson
Eein Fredrickson 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
There verge < the onion
Ankit Singh
Ankit Singh 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
USA can really learn something from India where 900 million ppl voted in 2019. Every voting day is a holiday. Why won't it be? Makes no sense.
Red Cheesus
Red Cheesus 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Exactly, it's crazy to hear about people not going to vote because it's a working day, like it happened in the Brexit referendum.
Janez Strukelj
Janez Strukelj 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I was like DAMN! Iowa? that's heavy!
Rachel Autumn
Rachel Autumn 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The minute I heard “voting app” I knew there were gonna be some problems
Johannes Reppin
Johannes Reppin 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
In Germany we vote on a Sunday, seems like a good time for everyone to vote. And voter registration happens automatically when you register to the city which is mandatory.
ユーネ / Yuune
ユーネ / Yuune 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Hellish Cyberdemon voting itself is not mandatory, what is mandatory is just registering where you live with the city authority so they can automatically register you for elections or provide public services.
Hellish Cyberdemon
Hellish Cyberdemon 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Johannes Reppin what?
Johannes Reppin
Johannes Reppin 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Hellish Cyberdemon no registering to city hall when you move is mandatory.
Hellish Cyberdemon
Hellish Cyberdemon 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
That doesn't seem very freedom of you... mandatory voting
fenbekus
fenbekus 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Same in Poland!
Thomas Ferenczi
Thomas Ferenczi 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Correction it is not the biggest threat to democracy. It does however seem to be a big problem for the US.
Matti
Matti 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
You know if you moved to representative voting or transferrable votes from first past the post, you could actually fix a lot of these problems. A "simple" fix would add tons of democracy, transparency and accountability and would very probably be cheaper as well.
Binu Varghese
Binu Varghese 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Amazingly well said. Especially the second half of the video.
Anthony Lima
Anthony Lima 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Nevermind past elections that weren’t disasters.
Joe
Joe 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
How is this sort of app + server backend not open source? Flutter/React with a docker container for the server can't be that hard.
Irnbruist
Irnbruist 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
while we in switzerland tested e-voting for over five years with millions of spending to decided in the end it‘s not save enough xD
Samuël Visser
Samuël Visser 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
That is the smart way to go though. Test it out, see if it’s possible. Not just start doing it :)
Boxhead77
Boxhead77 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Australia's system of election works very well. You turn 18 you register to vote, and its compulsory to attend/submit a ballot. You DO NOT have to write anything on the ballot... you can throw your vote away and leave it blank (or graffiti it). Elections are run by fully funded independent government commissions. Paper voting only, electronic voting is NOT available as it requires legislative changes that no party can agree on especially with how often they seen IT systems fail (they tried to do electronic census survey one year and it died a horrible public embarressment) :P Anytime from the electoral roll is closed (usually a week after the election date is called) to the day before polling day (which can be 3 weeks or more) * You can vote early by mail, free of charge. (especially overseas travellers or service men/women) * You can vote early by going to local polling centres usually 1 per town or surburb at a local government office. On Electrion day, (if you have not voted early), you vote on Saturday at one of many election booths set-up at local schools. If there is still a line at poll closing, everyone lined up can still vote (they can't turn anyone away who is waiting) If you fail to mail a voting card or attend a polling booth to get your name marked off the roll, you will be sent a letter declaring a fine for fail for its a $20 fine (Federal) and up to $80 in some state elections. You can also declare your unable to vote with medical certificate to squash the fine. (but its cheaper to pay the fine than go to a doctor)
Jono Spiro
Jono Spiro 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Well said. If only everyone could hear this.
Connor Hughes
Connor Hughes 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Why didn't they use app from 2016? It worked...
Mitchell Quartero
Mitchell Quartero 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
In other words both parties and our election systems are F##### up!
Chris topher
Chris topher 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Why did mayor pete pay 45k dollars to shadow, inc?
Crash103179
Crash103179 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The big issue is that the Dems have all of Silicon Valley behind them and they turned to their cronies instead for the app. Even if the app is on the up-and-up, the relationships of Shadow's execs make this debacle reek.
Direnova
Direnova 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mayor Pete gave Shadow 42000 dollars. There were many inconsistencies between the districts figures and the final results after the DNC took over the count, always in favour of Mayor Pete and to the detriment of Sanders and in some cases Warren. Everything about it stinks and to assume it's error rather than intended fuckery is now just being naive.
Jack
Jack 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I'm in Taiwan for the month, and they had their national election in Jan. It was widely reported to be a very transparent process. Citizens of age are automatically registered to vote. Directions on where to go, what to bring on voting day were clearly communicated. Voting was by paper ballots using a stamp on clearly labeled ballots. Sample ballots were printed in the newspapers, so no confusion. Ballot counting was open to the public at each precinct for observation. There were numerous checks and double checks, upon arrival at the voting precinct and during vote counts. No chance of hacking paper ballots, and results were publicized the same night.
Jack
Jack 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Oh yeah voting was on a Saturday, and workers who needed time off to vote on that day were paid overtime for the hours they did work.
Utkarsh Verma
Utkarsh Verma 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The US should follow these steps if they want their elections to be fair. 1. Set up a nationwide independent election commission that will conduct elections in every state and territory. 2. Use blockchain technology for maintaining electoral rolls in which voters will registered as voters and not as Democrats or Republicans. 3. Ban caucuses and go with only with Primaries where every voter has the right to pick presidential candidate from both the parties. 4. Use 100% offline voting machines with voter-verifiable paper audit trail (VVPAT) machines.
maxid87
maxid87 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Those fingernails 😱
Phillip Leong
Phillip Leong 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
China if your listening can you fix Iowa's 5G and voting app.
U 812
U 812 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Odd, who owns the app company? Who agreed to buy it? Who actually created it and checked it? Why did DEMs turn down, not ask for DHS to independently check it for free? Just odd.
MrX 8503
MrX 8503 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
We spend millions on campaign ads, but can only muster $60k for a voting app.
GitCat
GitCat 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I wouldn't think korea was actually ahead of this... In Korea you don't register to vote. You just.. show up (with your ID) and vote. The voting day is a national holiday, and even then we also have early voting that takes place for few days, again no need to register for early voting at all. Also for early voting you don't need to vote in your city/county/province. The system knows your constituency and automatically prints out the right paper for you. The only time you need to register to vote is when you're overseas (for overseas voting), or postal vote. Even if you're overseas korean embassy will set up a poll somewhere in that country to vote.
Kudi Bliss
Kudi Bliss 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
If you're gonna hire a company called SHADOW expect some shady work yo.
Brian Hennebeul
Brian Hennebeul 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
but that's the whole point!
ADI RØY
ADI RØY 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Kudi Bliss fax
S
S 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
One Simple Answer! ☝️ Paper ballots. 📝
Andra Narendra
Andra Narendra 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Hanging chads are backk
fenbekus
fenbekus 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@S True, although fast counting is primarily a characteristic of FPTP voting systems, since the commissions only count their own districts. Here in Poland we've got a proportional system so it takes a few days, but we still get quite accurate results on voting day thanks to exit polls!
S
S 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
fenbekus not only that but the counting isnt even that much longer. In canada they do paper ballots and within a couple of hours they have the result. Simple, secure, efficient!
fenbekus
fenbekus 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
True. Sure it takes more time to count the votes, but the decentralization makes it way more secure.
Vivek Tiwari
Vivek Tiwari 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Outsource it to India and you can get it done in half the cost.
Rob Babcock
Rob Babcock 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The GOP certainly doesn't want anything to change. Voter suppression is about the only way they ever win an election in the modern day.
whogg0521
whogg0521 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Great job on this vid
Timothy Stidham
Timothy Stidham 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
You didn’t explain that former Clinton staffers got the Green light from DNC to develop this app for use in many states. Iowa was the test run but DNC was involved. Nevada was scheduled to use the same app. Just too generic and philosophical without enough documentation.
MrTwbrien
MrTwbrien 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
At the 40 second mark you state "it doesn't seem like a cyberattack or conspiracy". Shadow, the app's maker, refused vetting for the app by DHS(!), it's leadership team is a who's who of Hillary Clinton's campaign tech staff, and Mayor Pete paid a fairly hefty sum for "analytics" data( the only candidate to pay them over 5 figures by the way, also the only candidate to declare victory before caucus results were even being reported🤷‍♂️) Even a whiff of impropriety is too much at such an important crossroads for the Democratic party. While this doesn't seem to be a conspiracy from within the DNC itself it does look like a small, tight-knit group of disgruntled campaign staff, who were promised the world and then unceremoniously dumped when their meal ticket couldn't deliver, have taken their skills and attempted to offer themselves up as digital mercs, only to realize far too late that they were already being watched. I'm guessing some of your own paymasters may run in circles with these same people, hence the kid gloves when speaking about the Acronym(parent company and sole investor in Shadow) and Shadow(the app's maker) Blink twice in your next video at the 40 second mark if you need us to extract you 😂
Gaurav Buche
Gaurav Buche 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Don’t think the tech is ready to handle Elections yet. Elections should be paper-based. Tech security is not foolproof.
Stephen Orion
Stephen Orion 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yang has those policies/solutions. Vote Yang 2020 🙌
Hairtekt
Hairtekt 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
So you can do banking, pension, taxes over the web and you can't do voting? wow...you people are really easy to please and twist around. There is a reason America is going side ways.
Daniel Bolstad
Daniel Bolstad 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Hairtekt Of course fraud may occur with paper ballots too, but there are a couple of key advantages: 1) It's much harder to commit fraud at scale. 2) It's much easier to verify and recount results with the presence of independent observers.
Hairtekt
Hairtekt 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Daniel Bolstad and paper voting can’t be voter frauded? Comon ... there is no reliable solution a in a corrupt sistem
Daniel Bolstad
Daniel Bolstad 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
There are many reasons why voting over the internet is a bad idea. Looking past issues of security, voter fraud and hacking, there's also the possibility of pressuring people to vote, standing over their shoulder and making threats. It's not without reason voting happens behind a curtain, anonymously. I say: public voting holiday with many voting locations: libraries, universities etc. - and the ability to vote for an entire week beforehand. Add to this automatic voter registration and paper ballots - like much of the rest of the western world.
St Preux
St Preux 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I believe 100% that the screw up in Iowa was due to a cell phone app. Totally, completely, utterly believe it. Yep yep yep. It's as simple as that. Yep. Whatever.
Greg Hartwick
Greg Hartwick 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yes, I am registered to vote. I just checked now, online. I’ll do that again about a week before Election Day. Don’t trust these people, at all!
Kian M.Tamar
Kian M.Tamar 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Cyberattack?! Are you joking? One of the candidate's campaign funded the App with the help of former Clinton campaign. And he suddenly jumps from the last place to contention for the first place. As if it's the first time the DNC is trying to screw *Bernie Sanders.*
Joe
Joe 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Paper voting with volunteering people counting is the only way voting and counting should be done. You can watch your polling stations votes being counted by many regular people. Can you trust your vote is really counted when voting with a button push? Any form of electronic voting and counting can not and should not be trusted. Tom Scott has a good video talking about this. Please find and watch it.
Joe
Joe 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@ThePandaKing I agree computers are much quicker and much more accurate than humans but the software running on it can be purposefully written to miscount votes.
ThePandaKing
ThePandaKing 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Joe a computer can count a single vote a trillion times a second all on different instances with error detection...
Joe
Joe 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@ThePandaKing Paper votes can be counted by multiple independent people to make sure the counts are reasonably accurate. I’d be more concerned with software purposefully skipping my vote. A few people purposefully skipping votes doesn’t scale well whereas software skipping votes does. The average person can watch and understand paper voting working and therefore trust the process. People have to put blind trust in software and they shouldn’t when it comes to democracy.
ThePandaKing
ThePandaKing 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Because a button push not being counted is easier than someone manually counting accidentally/purposefully skipping a vote? Just because a person is doing it doesnt mean every vote is absolutely counted
Michael Martin
Michael Martin 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Purposely broken, the corrective of true democracy disrupts established revenue streams.
xspager
xspager 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Surprised the comments are not disabled
Shili Brad
Shili Brad 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
yee it seems like a tech problem. It seems like.
Ken Gray
Ken Gray 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Wait, you do realize that this was totally a democratic convention problem not a US election system problem. You realize that right?
Ken Gray
Ken Gray 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Michael Martin oh, I think that's where the confusion lies. The United States is not a two-party political system. the United States has about 18 different parties including the Communist the Socialist the green the Republican the Democrats. No one throws any issues if the greens don't put a candidate up. It doesn't invalidate the election just as if the Democrats didn't put a candidate up it would invalidate the election. The Republicans or the Democrats are required to pick a president in the United States. They are just private political organizations who happen to have their acts together and always put a candidate up. Well, until the most recent debacles has shown the Democrats may not actually be up to that task either.
Michael Martin
Michael Martin 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Ken Gray From a Canadian perspective, I would add that I don't perceive the political climate down south with ethical judgment. I'm fully aware that even here, all we do is vote for an individual who loosely resembles an opaque sense of change, only to be confronted with the economic Darwinism model the world is trapped in.
Michael Martin
Michael Martin 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Ken Gray It does if that act is in furtherance to an unchallenged whole result. Don't get me wrong, offering posies and daisies to indentured vassel clients will invite a lack of predictability.
Ken Gray
Ken Gray 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Michael Martin not really, that's presuming that the US elections MUST have a candidate from the democratic party to be viable. The fact that one particular political party can't get its act together to do math does not invalidate a u.s. election.
Michael Martin
Michael Martin 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
A convention problem leads to an choice problem at the final poll, this would mean that it's also a US election system problem, it's just further up the river.
Samuel Evans
Samuel Evans 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Its just common sense to be able to vote on our phones. Voting places are like malls, no one goes to them, and for the most part no one trusts the process anyway.
Hone Code
Hone Code 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Pete and Biden, Iowa dem party and Nevada dem part donated to shadow. Shadow employees are connected to Hilary. Come on now, did they really give tens of thousands to this company for fun?
s h a d ø w b a n n e d
s h a d ø w b a n n e d 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Corporate "liberal" media is lying by omission already. Buttigieg tried to rig the election and got caught. Now they're rigging Bernie's minority support. Blatantly racist.
Andrey Lucas
Andrey Lucas 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
02/06/2020 18:50 and isn't 100% yet
Ali
Ali 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
The problem wasn’t just the app it was that Democratic Party which is just as corrupt as their Republican counterparts.
Francisco Portugal
Francisco Portugal 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
You’re aware this elections are DNC and not federal or state level
ENDESGA
ENDESGA 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Solution: Voting weekend, and paper + pen voting forms. Accuracy and availability are the most important things. I don’t mind waiting a week if that’s how long it takes to count the papers
Fritz
Fritz 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yup, most developed countries do just fine. This is an issue that is solvable. Source: Am German. Polls for national elections here close at 1800, results by 2200.
TheFeldhamster
TheFeldhamster 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
It doesn't take a week to count up everything manually on paper. You just have to have a couple mid level offices. Eg. you want to count up 1000 precincts, have a mid level with 30 offices which each call 33 precincts, then have a top level which calls the mid levels. At each level, the numbers are managable enough that you can add them up on paper with witnesses from each party/candidate and the result is still available in a couple hours, fully witnessed and paper trailed. You need it faster or have more precincts? Make more mid levels. We do elections on paper in Europe all the time and we don't wait for a week for our results. And we never have the stupid tech problems (and costs) the US has.
Gus Pulido
Gus Pulido 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
You guys are hiding what’s obvious.. They stole again Bernie Sanders nomination.. The only big picture is that illegals won’t be able to vote no more in this country.. Voter ID is coming
Anime Fan
Anime Fan 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
A shoddy company making a database and app on the cheap, without major testing, and distributed to folks that honestly don't feel comfortable using a smartphone. All the stereotypes of older, white people not able to use technology became true.
Neil Fordan
Neil Fordan 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Dems dems dems dems
Łukasz Szarpak
Łukasz Szarpak 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I'm so glad I was born in EU
Hellish Cyberdemon
Hellish Cyberdemon 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Hows the lack of freedom and independence?
Vignette Tsukinose April
Vignette Tsukinose April 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
You should watch Tom Scott's video about this topic
Volodymyr Sereda
Volodymyr Sereda 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Everyone keeps quoting Tom Scott, but he's just one person with opinions. I don't think he's a particular authority on this.
themanontv
themanontv 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Solution: Stop using IT infrastructure to do voting.
Kurt John
Kurt John 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I’ll take the weekend voting if we reduce mail in ballots. I’ve been in a nursing home where the nursing station was filling out the ballots.
S
S 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Democrats and Republicans alike know that the DNC is in the tank for Biden. No one cares about Iowa, move on already.
pooyah k
pooyah k 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Quit apologizing for the Democratic party
Ethan Standel
Ethan Standel 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mobile and web developer here. This video is really good perspective into the challenges and realities of even minor software productions. One of the things I can't help but note is that I don't see why this couldn't have been a web app (it likely was some kind of Cordova or React Native already, anyways). You could cut the complexity of client distribution to a fraction and you'd have browser security in front of you. This gives small software firms a bad name. Shadow should be disbanded and all of those employees should go work for larger companies for a bit to see how to make software the right way in 2020.
Rojas-messilia
Rojas-messilia 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
This app was funded in part by Biden and Buttigieg campaigns and Shadow itself has strong Hillbot ties, possibly the goal was to hack some unauditable fraction of the votes away from Bernie if he was winning, and to crash if his victory proved undeniable. Most likely Shadow was also goading 4Chan etc to flood the IDP phonelines to disable the alternative phone-in option for reporting the precinct results.
TheFeldhamster
TheFeldhamster 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
You should handle your elections as low tech as possible, though. The US always has problems with elections because you try to go tech where you shouldn't.
ytxstream
ytxstream 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Any kind of electronic voting is inherently flawed.
Benji C
Benji C 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Marlo Graves gen z
Marlo Graves
Marlo Graves 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
@Benji C How about we talk about this in 40 years, Millenial.
Benji C
Benji C 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ytxstream ok boomer
Andrés F. Joseph
Andrés F. Joseph 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
I normally enjoy watching Verge videos but when I heard "It is because a lot of the people in power just don't want everybody to vote" I felt sick. That affirmation lacks of context, facts and data that supports it and ends being just an attemp to mislead the audience. Russell needs to be more professional and to remeber the basics of being a journalist. The era in wich we are living demands of people in the media the maximum standars of ethics and professionalism.
Gerardo Buenrostro
Gerardo Buenrostro 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Use PAPER!
Reedith Graham
Reedith Graham 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Funny how the Republicans caucus went just fine !!??
Reedith Graham
Reedith Graham 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Lol the Democrats ! Can't handle a app it's a total disaster Also the Democrats let us run your country and healthcare though !!!
trainwreck told ya
trainwreck told ya 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Karma is a bit+€h
Lee Ntantu
Lee Ntantu 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
One huge problem: Republicans. High turn out means Republicans lose. This is by design
Crash103179
Crash103179 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Surely not. Even states like California, with its veto-proof Democrat majorities in both houses and control of most city councils, do not change the date of elections. And Iowa was a self-inflicted wound by the Dems.
Beardy
Beardy 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Russell is sharp, authentic and entertaining. Plus, at the risk of objectifying him as an entertainer, downright adorable.
Врховни Вожд Супарништва
Врховни Вожд Супарништва 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Why not just use a Whatsapp group chat 🤣
Carson Saldanha
Carson Saldanha 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
No, they should use Google Forms for voting 😂
But how does bitcoin actually work?
26:21
3Blue1Brown
ਦ੍ਰਿਸ਼ 6 ਮਿਲੀਅਨ
Why Electronic Voting Is Still A Bad Idea
12:01
Tom Scott
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ
Chakkappazham | Flowers | Ep#112
18:00
Flowers Comedy
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ
Why I, as a black man, attend KKK rallies. | Daryl Davis | TEDxNaperville
18:53
Illusions of Time
31:08
Vsauce
ਦ੍ਰਿਸ਼ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ
Intel - From Inventors of the CPU to Laughing Stock [Part 1]
23:09
ColdFusion
ਦ੍ਰਿਸ਼ 183 ਹਜ਼ਾਰ
The Rise Of Open-Source Software
13:51
CNBC
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ
Biden’s Inauguration & Trump’s Pardon Spree | The Daily Social Distancing Show
11:56
The Daily Show with Trevor Noah
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ
US voting machines are failing. Here’s why.
04:35
Vox
ਦ੍ਰਿਸ਼ 919 ਹਜ਼ਾਰ
The Largest Star in the Universe - Size Comparison
11:59
Kurzgesagt – In a Nutshell
ਦ੍ਰਿਸ਼ 13 ਮਿਲੀਅਨ
Bernie Sanders: The Vox Conversation
36:48
Vox
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ
Supreme Court Shenanigans!
12:02
CGP Grey
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2.9 ਮਿਲੀਅਨ
The Rules for Rulers
19:33
CGP Grey
ਦ੍ਰਿਸ਼ 12 ਮਿਲੀਅਨ
Chakkappazham | Flowers | Ep#112
18:00
Flowers Comedy
ਦ੍ਰਿਸ਼ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ
Happy Kanuma | Rangampeta Jallikattu | Neha_nani
8:11
Neha Chowdary
ਦ੍ਰਿਸ਼ 61 ਹਜ਼ਾਰ
Lasya Talks Channel is BACK | Lasya Manjunath | Latest Video
3:28
Lasya Talks
ਦ੍ਰਿਸ਼ 536 ਹਜ਼ਾਰ
Xiaomi MI 10i Review ||Budget 108MP || In Telugu
12:54
Prasadtechintelugu
ਦ੍ਰਿਸ਼ 148 ਹਜ਼ਾਰ
RAJKHUSH - statue of unity part-1
12:06
RAJKHUSH
ਦ੍ਰਿਸ਼ 31 ਹਜ਼ਾਰ
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Unboxing 🔥🔥🔥 சிறப்பான தரமான Flagship
11:54
TAMIL TECH - தமிழ் டெக்
ਦ੍ਰਿਸ਼ 139 ਹਜ਼ਾਰ